Ik ben op 13 augustus 1953 geboren in Leeuwarden, zoon van Willem Vlietstra en Anneke Vlietstra-Hemkes. Mijn vader was kruidenier in Stiens. Toen ik acht jaar was verhuisden wij naar Terherne. Daar kwam ik op de lagere school van juffrouw Jant Visser-Bakker en meester Roel Bergsma. Door hen raakte ik besmet met het toneelvirus. Bergsma schreef ieder jaar een revue, die door de leerlingen van de drie hoogste klassen voor het voetlicht werd gebracht. Ik vond dat geweldig. Toen al koesterde ik de wens dat ik later zelf toneelstukken zou gaan schrijven.

Op de ULO was ik samen met mijn maat Symon Odinga regelmatig druk met toneel en cabaret. Na de Pedagogische Academie werd ik in 1974 benoemd aan de Burgemeester Harmsmaschool te Gorredijk. Wij gingen in Terwispel wonen. In die periode heb ik bij toneelvereniging Sizze & Dwaen veel toneel gespeeld en later ook wel geregisseerd.

Wij kregen vier kinderen en langzamerhand bleef er steeds minder tijd over voor het toneel. Toen ik in 1984 aan de slag ging op School Lyndensteyn in Beetsterzwaag werd er vaker een beroep gedaan op mijn schrijverstalent; in die tijd kwam ik er achter dat dat specifieke talent bij mij behoorlijk ontwikkeld was. Nu de periode Lyndensteyn is afgesloten richt ik mij volledig op mijn carrière als freelance tekstschrijver.


De schrijver op verhaal, op een praam onderweg naar 'Straverus', in natuurgebied De Koepeinse bij Bantega.
foto: Johan Westenbroek.