De auteursrechten van alle werken van Keimpe Vlietstra liggen bij de schrijver; dat is wettelijk geregeld. Uiteraard mogen ze gratis worden gelezen, maar wanneer ze worden opgevoerd, dan zijn daar kosten aan verbonden. In alle gevallen stel ik het op prijs dat u even contact met mij opneemt.