Openluchtspelen

2017 - It Van Drooge Mystearje

De bevlogen Lambertus van Drooge, hoofd der school in Bakkeveen van 1868 tot 1902 heeft een belangrijke rol gespeeld in het dorpsleven. Hij krijgt de gelegenheid om een kijkje te nemen in het Bakkeveen anno 2017. Het stuk wordt op 23 t/m 26 juni 2017 gespeeld op het terrein van zwembad Dúndelle te Bakkeveen.

2015 - De Berch

Wat gebeurt er met de bewoners van Bantega wanneer er in een nacht midden in hun dorp een enorme berg is ontstaan. Een spannende familievoorstelling met veel humor en spektakel. Stichting Iepenloftspul Bantegea speelde het stuk in de maanden juni en juli 2015.

2013 - Wylde Grizen

Vertaling in het Fries van het openluchtspel Wylde Grizen, geschreven door Els Buseman. Stichting Iepenloftspul Opsterlân speelde het stuk in mei en juni van 2014 in het bostheater van Sparjebird. Winnaar van een Gouden Gurbe.


2002 - Spektakelstik

Openluchtspel ter gelegenheid van 100 jaar toneelvereniging Sizze & Dwaen TerwispelOverig werk

2017 - Garaazje Lugtigheid

Hoe is het met het nageslacht van Durk Snoad. Fleurig avondvullend locatietheater ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van toneelvereniging ‘De Fryske Krite’ te Beetsterzwaag. Wordt gespeeld tussen 6 en 15 april 2017.

2013 - 150 jaar Rinsma Fashion

eenakter ter gelegenheid van het 125 jarig jubileumfeest van Rinsma Fashion in Gorredijk, op 25 mei 2013.

2013 - Hite Bliksem


een avondvullend stuk, geschreven voor toneelvereniging 'Op nij feriene', in Bantega. Een stuk over het leven en werken in de dodencel van een gevangenis, begin vorige eeuw. Wat gebeurt er met de medewerkers wanneer zij er ontdekken dat één van hun 'klanten' onschuldig is veroordeeld, zonder dat ze dat kunnen bewijzen.
Het stuk is in de voorjaarsvakantie van 2014 zeven keervoor een uitverkochte zaal gespeeld in 'De Hege Fonnen' in Lemmer
Hite Bliksem werd op 2 en 3 mei als 'slútjûnstik' gespeeld in de Harmonie in Leeuwarden.
Te bestellen bij: www.stuft.nl

2013 - Us Sake dy kin fytse

Eenakter over schone fietsers en geheimen in de wielersport. Eindproduct van de cursus toneelschrijven bij Keunstwurk o.l.v. Hans Brans
Te bestellen bij: www.stuft.nl

1991 - Denk niet wit, denk niet zwart.

Kerstspel Lyndensteyn. Bewerking van 'Tusken beiden is ek romte' van Jant Visser-Bakker (1964)

1989 / 2011 - Diverse sketches

o.m. ter gelegenheid van jubileum Plaatselijk Belang Terwispel, personeels/ouderavonden Lyndensteyn, Terwispeler jûnen

2010 - Twa is ien tefolle

Geschreven voor ouder publiek in met name verzorgingstehuizen.

1980 en 1995 - Revue

Revue ter gelegenheid van resp. 25 en 40 jarig bestaan van Voetbalvereniging Wispolia (samen met Michiel Brouwer)

Corneliasprookjes

Onderstaande stukken zijn geschreven ter gelegenheid van Corneliadag op Lyndensteyn voor een jeugdig publiek van 6 tot 20 jaar. Maar ook ouders en medewerkers beleefden er veel plezier aan. In bijna alle stukken speelt Roodkapje een belangrijke rol. De meeste stukken zijn niet specifiek op Lyndensteyn gericht en kunnen overal worden gespeeld. Ze zijn geschreven in de Nederlandse taal, maar ik kan ze ook in het Fries leveren.

1989 - De nieuwe kleren van de Keizer

Gebaseerd op het bekende sprookje van H. C. Andersen

1990 - Malle Hannes

Geschreven ter gelegenheid van 75 jaar Lyndensteyn. Met elementen van Doornroosje en Roodkapje (Leeuwarder Courant - 02-06-1990)

1991 - Alfred Jodokus Kwak en de verdwenen prins

Zoektocht naar prins Diederik waarbij A.J. Kwak met tal van andere dieren avonturen beleeft in diverse werelddelen.

1992 - Het draakje Joris

Het draakje Joris is zijn ouders kwijtgeraakt. Met behulp van Asterix en Obelix gaat hij op zoek, waarbij zij in China terecht komen. (Woudklank 21-05-1992)

1993 - Koningin Ratjetoe van Mengelmoezië.

Familietheater met als thema: de multiculturele samenleving; integratie van gehandicapten en het omgaan met vooroordelen. Gespeeld in 1993, 2001 en 2010, steeds enigszins aangepast aan de actualiteit.

1994 - De school met het rode dakje.

Geschreven ter gelegenheid van de nieuwbouw van School Lyndensteyn.

1995 - De jonge freule en de oude beuk

Geschreven ter gelegenheid van de directiewisseling bij Revalidatie Friesland.

1996 - Meer last dan gebak.

Circus Bolle Toni heeft geldzorgen. De taartjesetende directeur lost dat op zijn geheel eigen, volkomen foute, wijze op.

1997 - De klokkenluider van de Notre Dame

Freule Cornelia, Roodkapje en Quasimodo ontmaskeren een bedrieger.